Политика за лични данни

Кои сме ние

Кей Си Ви ЕООД (по-долу Администратор)
BG201308227
София, ул. Урвич, бл. 38 
МОЛ: Калин Захариев

Вие можете да се свържете с Администратора по някой от следните начини:

  • пощенски адрес: гр. София, ул Урвич бл. 38
  • на имейл: zapisvane@juniormasters.bg
  • интернет сайт: juniormasters.bg
  • лице за контакт: Калин Захариев

Какви данни събираме и с каква цел

При регистрация на участник администраторът събира данни като име, телефон/email адрес, възраст и град. Посочените данни се обработват единствено с цел организация на футболния турнир Junior Masters. Данните биват изтривани не по-късно от 6 месеца след края на турнира.

Аналитични данни

С цел извършването на анализи за подобряване работата на сайта и предоставянето на персонализирано обслужване на всеки отделен потребител на уебстраницата, съобразно неговите индивидуални предпочитания, Администраторът може да събира и обработва данни за интересите и предпочитанията на потребителя, като например броя посещения.

Съдържание от други сайтове

Сайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Вие можете да се запознаете отделно с условията и политиките за поверителност на личните данни, прилагани за тези други уебсайтове, като Администраторът не носи отговорност за тях. Настоящата Политика се прилага само за посочените по-горе дейности на Администратора.

Вашите права върху Вашите данни

Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.

Вие имате право по всяко време да поискате от Администратора следното:

Коригиране на личните ви данни, в случай че обработваните за вас лични данни са неточни. Вие имате право също непълните ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Изтриване на личните ви данни, в случай че:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттеглите съгласието си, въз основа на което са обработвани личните ви данни (за личните данни, които се обработват въз основа на съгласие), както подробно е описано по-долу;

в) възразите срещу обработването, както подробно е описано по-долу, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, както и във всички случаи, когато възразите срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, включително-профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;

г) личните ви данни са обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на Администратора съгласно българското законодателство и/или законодателството на Европейския съюз;

Администраторът може да не изпълни вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

– за да се изпълни законово задължение; или

– за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Ограничаване на обработването на личните ви данни, в случай че:

а) Оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Администратора да провери точността на вашите данни;

б) Обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Администраторът не се нуждае повече от личните ви данни за посочените цели, но вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

г) Възразите срещу обработването, както подробно е описано по-долу, в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред вашите интереси;

  • Вие имате право по всяко време да:

Възразите срещу обработването на личните ви данни, в случай че:

а) обработването на личните ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или трета страна;

б) личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг;

в) личните ви данни се обработват за научни и/или исторически изследвания или за статистически цели.

Оттеглите съгласието за обработка на данни.

Вие можете да оттеглите даденото от вас съгласие за обработка на личните ви данни по всяко време (по отношение на личните данни, които се обработват въз основа на съгласие) – но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършена от Администратора въз основа на даденото от вас съгласие преди оттеглянето на съгласието от ваша страна.

Право на достъп до данните

Вие може да поискате от Администратора:

а) да потвърди, че обработва вашите лични данни;

б) да ви предостави копие от тези данни;

в) да ви предостави информация относно вашите лични данни;

Ако желаете да получите допълнителни копия от носител, на който са ви предоставени личните ви данни, е възможно да ви бъде поискана административна такса в разумен размер.

Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на Администратора, в подходящ формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор на лични данни, по отношение на личните данни, които се обработват от Администратора, въз основа на даденото от вас съгласие и когато обработването на тези лични данни се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив). Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от Администратора към друг администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо.

Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че считате, че личните ви данни се обработват незаконосъобразно, или правата ви във връзка с личните ви данни са нарушени.

Връзка с КЗЛД:

гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,

Имейл: kzld@cpdp.bg,

Интернет страница: www.cpdp.bg.