Контакти

Координатори по региони:

София

Бул. Черни връх 84, етаж 7, офис 1 

Стоян Велков 

+359 988866160

Пловдив 

Нено Митев 

+359 894335152

Морски регион 

Калин Захариев

+359 884550145